Skattkistan

Galet mycket gott!
Hur mycket gott är det tillåtet att äta under en helg?
Well, jag kan försvara mig själv med att jag inte ätit allting själv :)